Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -18 września 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 18 września 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. o nr ewid. 89/2 położonej we Wtelnie, gm. Koronowo,
b)      wniosku  o dzierżawę działki 1670 poł. w Koronowie,
c)      wniosku o przejęcie działki 102/13 poł. w Samociążku pod ciąg pieszo-jezdny,
d)      wniosku o przejęcie działki 102/5 poł. w Samociążku pod ciąg pieszo-jezdny,
e)      wniosku o przejęcie działki 71/97 w Sokole Kuźnica pod teren ujęcia wody,
f)       wniosku dot. utwardzenia dojazdu działka 65/8 i 65/18,
g)      przejęcia przez Gminę Koronowo odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanego przy ul. Nakielskiej,
h)      wytyczenia dróg położonych w Więzownie gm. Koronowo, stanowiących działki ewid. ozn. nr 138/2, nr 74/1 oraz nr 64,
i)        uregulowania stanu prawnego drogi położonej w Samociążku, gm. Koronowo – ulica Nad Brdą,
j)        zaoponowania wniosku mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej we Wtelnie ul. L. Wyczółkowskiego 9, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki ozn. nr 260/7 stanowiącej własność Gminy,
k)      wniosku o nadanie nazwy dla nowo wybudowanego mostu przez rzekę Brda w ciągu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Aleksandrowo-Tryszczyn w rejonie miejscowości Tryszczyn,
l)        prośby o wydanie opinii w przedmiocie wyrażenia zgody na dowiezienie ok. 50 ton gruzu,
m)   prośby o wydanie opinii w przedmiocie przewidzianego do likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego położonego w ciągu drogi nie mającej statusu drogi publicznej w km 40,879 oraz przewidzianego do rozbiórki wiaduktu drogowego w km 40,078.
3.      Ocena utrzymania stanu dróg gminnych.
4.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Podsumowanie pracy komisji i wnioski komisji o wprowadzenie zdań do projektu budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok.
6.      Sprawy bieżące komisji.
7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          

Koronowo, 13 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (13 września 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (13 września 2019, 11:20:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308