Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie -21 sierpnia 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 21 sierpnia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji.
3.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      ustanowienia służebności przejścia i przejazdu poprzez działki nr 201/28 i 201/29 do działki 201/23 położonej w Tryszczynie,
b)      rozpatrzenia wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wilcze, gm. Koronowo,
c)      rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatw. uchwałą nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „przy ulicy Nowodworskiej” położonej w Koronowie, gm. Koronowo dla działki o nr ewid. 68 położonej w Koronowie,
d)      rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze” położonego w Koronowie dla działek ozn. nr ewid. 1097/125, 1097/121, 1097/128 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo,
e)      rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1526 C a kanałem lateralnym w Samociążku gmina Koronowo (zmiana usytuowania ciągu komunikacyjnego 1KXD (działka o nr ewid. 4/2) - obsługa komunikacyjnej działek o nr ewid. 4/3, 4/4, 4/6),
4.      Wizytacja prowadzonych inwestycji na terenie Gminy Koronowo.
5.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
6.      Sprawy bieżące komisji.
7.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          

Koronowo, 6 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (6 sierpnia 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (6 sierpnia 2019, 08:38:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306