Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 18 czerwca 2019 r., godz. 8:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 18 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
  1. uruchomienia komunikacji międzygminnej pomiędzy Bydgoszczą a Koronowem,
  2. nabycia bądź dzierżawy terenów wokół budynków położonych przy ul. Konopnickiej 1, Pomianowskiego 11 i Pomianowskiego 13,
  3. możliwości nabycia działek gminnych ozn. nr 574/10 i 657/3 położonych w Koronowie przy ul. Ogrodowej,
  4. komunalizacji działki nr 57/18 położonej w Wiskitnie,
  5. nabycia od gminy Koronowo cz. działki nr 268/16 położonej we Wtelnie,
  6. przejęcia drogi prywatnej wraz z infrastrukturą techniczną - dz. 264/32 położona we Wtelnie,
  7. ustanowienia służebności poprzez działkę nr 114/9 do drogi publicznej ul. Iwickowo, ozn. jako dz. nr 303,
  8. ustanowienia służebności przejścia i przejazdu poprzez działkę 151/2 do działki nr 151/8 położonych w Tryszczynie,
  9. wniosku o zmianę mpzp przyjętego uchwałą nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie  dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "przy ul. Nowodworskiej" położonego w Koronowie - dla działki o nr ewid. 68 położonej w Koronowie,
  10. sprawie zmiany mpzp przyjętego uchwałą nr XXIII/282/2000 Rady Miejskiej w Koronowie  dnia 25 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 249/3 w Samociążku gmina Koronowo - dla działki o nr ewid. 249/43 położonej w Samociążku,
  11. zmiany mpzp przyjętego uchwałą nr XLI/466/09 Rady Miejskiej w Koronowie  dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze” położonego w Koronowie - dla działki o nr ewid. 1097/123 i 1097/130 położonych w Koronowie,
  12. zmiany mpzp przyjętego uchwałą nr XLI/466/09 Rady Miejskiej w Koronowie  dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Elewatorze” położonego w Koronowie - dla działki o nr ewid. 1097/122 i 1097/127 i 1097/132 położonych w Koronowie,
  13. zmiany uchwały LXXIV/604/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dn. 26.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie.
 3. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy Koronowo w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych oraz o realizacji wniosków osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne.
 4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawy bieżące komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.          
Koronowo, 11 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (11 czerwca 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (11 czerwca 2019, 16:20:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (12 czerwca 2019, 12:55:30)
Zmieniono: KOREKTA TERMINU

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364