Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 22 maja 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 22 maja 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.


Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Sprawy bieżące komisji.
3.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)       wniosku o przejęcie przez Gminę Koronowo części działki nr 17/6 położonej
          w Samociążku,
b)      uregulowania kwestii dostępu do sieci kanalizacyjnej w m. Okole dz. 137 (ustanowienie   służebności, wykup, itp.),
c)      wyrażenia zgody na wykreślenia hipoteki,
d)     uregulowania kwestii dojazdu do dz. 162/11 i 162/12 położonych w Tryszczynie,
e)      wniosku o przejęcie działek nr 109/7 i 109/5 położonych w Samociążku,
f)       wniosku o przejecie przez Gminę Koronowo działek nr 58/1, 58/3, 58/5 i 58/7      położonych w Samociążku.
4.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2018.
5.      Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.       
 
Koronowo, 15 maja 2019 r.

Przewodniczący Komisji
 
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (15 maja 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (15 maja 2019, 12:56:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359