Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 17 kwietnia 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 17 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. dla działki ozn. nr ewid. 68 położonej w Koronowie,
b)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid.  99/4, 99/5 położonych we Wtelnie, obręb Wtelno, gm. Koronowo,
c)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 555/1 położonej w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo,
d)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 49/2 położonej w Okolu, obręb Okole, gm. Koronowo,
e)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 49/1 położonej w Okolu, obręb Okole, gm. Koronowo,
f)        wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ozn. nr ewid. 51/2, 54/2 położonych w Okolu, obręb Okole, gm. Koronowo,
g)      wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXII/219/96 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 1996 r.  dla działek ozn. nr ewid.  406/31, 406/33, 406/34, 406/36, 406/37  położonych w Tryszczynie, obręb Tryszczynie, gm. Koronowo,
h)      wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXI/209/96 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 sierpnia 1996 r.  dla działek ozn. nr ewid. 200/30, 200/31, 200/32,   położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo,
i)        wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLI/466/09  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 listopada 2009 r.  dla działek ozn. nr ewid. 1097/125, 1097/121, 1097/128 położonych w Koronowie, obręb m. Koronowo, gm. Koronowo,
j)        utworzenia połączenia Koronowa z Bydgoszczą linią komunikacji miejskiej MZK,
3. Informacja dotycząca zwalczania skutków zimy i poniesionych kosztów wraz z zestawieniem dotyczącym lat ubiegłych.
4. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca ilości środków zabezpieczonych na 2019 rok na bieżące utrzymanie dróg oraz informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. o rzeczywistych kosztach i potrzebach na ten cel.
5. Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o. dotycząca gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem ilości wody wyprodukowanej a dostarczonej do odbiorców oraz z uwzględnieniem ilości oczyszczonych ścieków z podziałem na ścieki dopływające z kanalizacji i ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.
6. Analiza  materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
7. Sprawy bieżące komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.          

Koronowo, 5 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji
 
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (5 kwietnia 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (5 kwietnia 2019, 12:44:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315