Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 20 marca 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 20 marca 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca obowiązujących i realizowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo oraz zapoznanie się z wnioskami, które wpłynęły do Burmistrza Koronowa w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      wniosku Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 28A dotyczącego wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie części działki nr 708/13 położonej w Koronowie,
b)      nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 17/6 położonej w Samociążku,
c)      wydzierżawienia działki nr 29/1 położonej w Koronowie,
d)      zbycia działek nr 108/1, 109 położonych w Buszkowie,
e)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 80 położonej w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo,
f)       wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid.78/4 położonej w Gościeradzu, obręb Gościeradz, gm. Koronowo,
g)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki oz. nr ewid. 238/2 położonej w Tryszczynie, obręb Tryszczyn, gm. Koronowo.
4.      Analiza  materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawy bieżące komisji.
6.      Zamknięcie posiedzenia komisji.     

Koronowo, 7 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski  

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (7 marca 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (7 marca 2019, 10:12:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319