Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 20 lutego 2019 r., godz. 8:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 20 lutego 2019 r., godz. 8:00.

Uprzejmie zawiadamiam, że 20 lutego 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Porządek posiedzenia:
 
1.      Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2.      Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a)      nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo działki nr 49/3 położonej w Byszewie,
b)      przejęcia przez Gminę działek nr 256/14, 256/15, 256/17 i 256/19 położonych w Okolu,
c)      przejęcia przez Gminę działek nr 59/2, 59/4 i 59/6 oraz 61/3 i 61/7 położonych w   Samociążku,
d)      ustanowienia służebności dojazdu do działki nr 1118/3 w Koronowie
e)      nadania statusu drogi publicznej drogom wewnętrznym krzyżującym się z linią kolejowa nr 241 Tuchola-Koronowo,
f)       wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 146/3, 146/5 położonych w Tryszczynie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
g)      wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 555/1 położonej w Tryszczynie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koronowo z uwzględnieniem podziału kosztów na odbiór, zagospodarowanie odpadami, funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kosztów ponoszonych na likwidację nielegalnych wysypisk.
4.      Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o. dotycząca rzeczywistych poniesionych kosztów na odbiór odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5.      Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca funkcjonowania systemu pobierania opłat za odbiór odpadów komunalnych z uwzględnieniem kwot należnych wpływów i działania systemu windykacji oraz zestawienie informacji dotyczących liczby osób zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji i informacji z przeprowadzonych   w tym zakresie kontroli.
6.      Analiza  materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
7.      Sprawy bieżące komisji.
8.      Zamknięcie posiedzenia komisji.          
 
Koronowo, 12 lutego 2019 r.

Przewodniczący Komisji
 
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (12 lutego 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (12 lutego 2019, 08:49:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (12 lutego 2019, 10:01:36)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376