Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 23 stycznia 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 23 stycznia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
 
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego komisji.
3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2019.
4. Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a) wniosku o zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/283/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 października 2016 r. Zmiana przeznaczenia działki nr 663 położonej w Tryszczynie z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
b) wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XX/250/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. Zmiana przeznaczenia działki nr 141/39 położonej w Koronowie pod zabudowę mieszkaniową z możliwością podziału.
c) wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ziałek 146/3, 146/5 położonych w Tryszczynie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
d) wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 555/1 położonej w Tryszczynie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
e) wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XX/250/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. dla działki  nr 138/11 położonej w Koronowie.
f) wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/150/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2003 r. Zmiana przeznaczenia działki nr 233 położonej w Gościeradzu z funkcji rekreacyjnej na mieszkaniową.
g) wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63/1, 63/2 położonych w Starym Jasińcu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
h) wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. dla działek 18/3, 18/4 położonych w Samociążku.
5. Analiza  materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
6. Sprawy bieżące komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.          
 
Koronowo, 9 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Komisji
 
Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (9 stycznia 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (9 stycznia 2019, 13:42:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409