Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie - 16 stycznia 2019 r., godz. 8:00.


Uprzejmie zawiadamiam, że 16 stycznia 2019 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 w sali nr 25 odbędzie się posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 
Porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Wydanie przez Komisję opinii w sprawie:
a) wniosku o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 103/9 położonej w Witoldowie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
b) wydania opinii w sprawie przejęcia od KOWR-u części działki nr 1328/58 położonej w Koronowie - Lipinki, w celu lokalizacji ujęcia wody, w zamian za przejęcie przez Gminę również innych działek stanowiących obecnie własność KOWR, a położonych na terenie Gminy Koronowo,
c) wydania opinii w sprawie wykupu od osoby prywatnej działek nr 141/17, 141/22, 141/27, 141/4 i 141/41 położonych w Koronowie - Tuszyny, przeznaczonych pod drogę,
d) wydania opinii w sprawie przyjęcia przez Gminę Koronowo darowizny na rzecz Gminy Koronowo, w postaci udziałów w nieruchomości położonej w Koronowie przy ul. Kasprzaka 12,
e) wydania opinii w sprawie wykupu działki nr 65/18 i 65/20 położonej w Koronowie - Pieczyska, położonej pod drogę,
f) wydanie opinii w sprawie wykupu działki nr 65/8 położonej w Koronowie - Pieczyska, położonej pod drogę,
g) wydania opinii w sprawie przejęcia działek nr 119/12, 119/13, 119/14 położonych w Morzewcu, nad którymi planowana jest budowa linii 110kV,
h) wydania opinii w sprawie wydzielenia i wykupu części działki nr 114/4 położonej w Wierzchucinie Król., w związku z dokonanym na terenie odwodnieniem i posadowieniem studzienek odwadniających,
i) wydania opinii w sprawie odtworzenia dróg gminnych w Nowym Jasińcu, stanowiących działki nr 21/16, 21/97 i 21/67,
j) wydania opinii w sprawie zamiany działek położonych w Koronowie, stanowiących własność Gminy Koronowo z działkami Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
k) wydania opinii w sprawie postawienia wiaty przystankowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 w m. Tryszczyn.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.          

Koronowo, 9 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Maciej Szlagowski

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Komisji (9 stycznia 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (9 stycznia 2019, 13:37:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (9 stycznia 2019, 14:01:01)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358