Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 września 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.)  zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja odbędzie się 30 września 2020 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.      Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.      Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6.      Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.      Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" - etap gminny.
8.      Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2048 stanowiącej własność Gminy Koronowo.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - działek ewid. nr: 94/4, 94/5 i 94/36 położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo.
14.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - działki ewid. nr: 102/13 położonej w Samociążku,  gm. Koronowo.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w  sprawie   przyznania  w  roku  2020  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Koronowie.
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Koronowa.
19.  Zapytania, wnioski i informacje.
20.  Składanie interpelacji.
21.  Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
22.  Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
23.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24.  Zamknięcie obrad XXX sesji.Koronowo,


dnia 21 września 2020r.
                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                     w Koronowie                                                                                                          Katarzyna Szulta-Romaniuk


Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo- www.bip.koronowo.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (22 września 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (22 września 2020, 11:29:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (23 września 2020, 07:33:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 312