Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 20 grudnia 2019 r. godz. 10:00.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.    Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad:  XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6.    Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.    Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. i   przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy   Koronowo na rok 2019.
10.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
a)     przedstawienie projektu uchwały,
b)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c)     odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
d)     dyskusja,
e)     głosowanie.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
a)    przedstawienie projektu uchwały,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2020 rok,
d)    odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e)    dyskusja,
f)    głosowanie
12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koronowo na rok szkolny 2019/2020.
15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
16.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2020.
18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
19.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
20.    Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2020 rok.
21.    Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
22.    Zapytania, wnioski i informacje.
23.    Składanie interpelacji.
24.    Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2019 rok.
25.    Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
26.    Zamknięcie obrad XX sesji.

Koronowo, 04 grudnia 2019 r.


Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Koronowie (4 grudnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (10 grudnia 2019, 12:38:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (28 stycznia 2020, 09:13:00)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 868