Wynik postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim


O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący komisji konkursowej powołanej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Koronowa Nr 0151-34/06 z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim informuje, że w dniu 5 lipca 2006r. konkurs został rozstrzygnięty.
W wyniku postępowania konkursowego i tajnego głosowania kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim została Pani Sabina MARSZELSKA.
Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Burmistrz Koronowa wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie wyłonionej kandydatury. Jeżeli w ciągu 14 dni od przedstawienia kandydata Kurator nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia, nastąpi powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Wierzchucinie Królewskim Pani Sabinie MARSZELSKIEJ od roku szkolnego 2006/2007.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Burmistrz Koronowa
Zygmunt Michalak


Koronowo, dnia 5 lipca 2006r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (5 lipca 2006)
Opublikował: Michał Szałkowski (5 lipca 2006, 13:04:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2548