Nabór na stanowisko do działu technicznego Wod-kan w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KoronowieZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza nabór na stanowisko techniczne do działu Wod-kan.

1.Miejsce pracy
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, Al. Wolności 4 oraz teren miasta i gminy Koronowo.

2.Zakres pracy
Prowadzenie spraw związanych z:
 • opracowywaniem taryf wod-kan.
 • rozliczaniem odbiorców za wodę i ścieki
 • windykacją należności
 • sporządzaniem umów handlowych
 • załatwianiem reklamacji z dziedziny wod-kan.
 • Prowadzeniem korespondencji z odbiorcami usług wod-kan.
 • Ewidencjonowaniem danych statystycznych – sprawozdawczość dla GUS
 • klasyfikacją kont kosztów
 • udzielaniem informacji technicznych z zakresu wod-kan.

3.Wymagania niezbędne kandydata:
 • wykształcenie wyższe ( preferowane ekonomiczne, zarządzanie, marketing )
 • dobrej znajomości pakietu MS Office lub Open Office
 • prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu samochodu
 • znajomości przepisów z zakresu:
 • rachunkowości,
 • finansów publicznych,
 • postępowania administracyjnego,
 • ustawy o samorządach gminy,
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4.Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki ),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • umiejętność przygotowywania strategii marketingowej, komunikacyjnej i promocyjnej usług wod-kan.
 • dyspozycyjność.

5.Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowych kwalifikacji,
 • kserokopie świadectw pracy.

6.Miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo,
Kadry – pokój nr 9,

7.Termin składania ofert
Aplikacje należy składać do dnia 20 czerwca 2006r.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

8.Pozostałe informacje
Jeżeli nie zostanie wybrana oferta z nadesłanych aplikacji, to w dniu 23 czerwca 2006r. zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Informacje o godzinie rozmów zostaną przekazane telefonicznie na podany numer kontaktowy.
Planowane zatrudnienie nie później niż 1 lipiec 2006r.

Informacje szczegółowe udziela:
Z-ca dyrektora d.s. Technicznych pan Adam Kęskrawiec tel: (052) 3822-562, 3822-216, 3822-295 wewn. 31.

Informacje o wyniku naboru umieszczone będą na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl w dziale Nabór na stanowiska
oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

metryczka


Wytworzył: Maciej Szlagowski (13 czerwca 2006)
Opublikował: Maciej Szlagowski (13 czerwca 2006, 07:13:20)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (13 czerwca 2006, 07:51:19)
Zmieniono: usunięcie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4146