NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH, ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEPROWADZENIE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Wymagania:

 1. ukończone 18 lat,

 2. osoby korzystające w pełni praw publicznych i niekarane za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe)

 3. wykształcenie co najmniej średnie, preferowane są osoby z wyższym wykształceniem i studenci,

 4. dyspozycyjność, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące ( nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),

 5. pełna sprawność fizyczna,

 6. posiadanie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzany wywiad,

 7. asertywność, umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia kontaktu z respondentami, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych,

 8. obowiązkowość, rzetelność, dobra organizacja pracy,

 9. doskonała znajomość języka polskiego,

 10. umiejętność obsługi komputera, znajomość funkcjonowania systemu GPS.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Koronowo.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie z uwzględnieniem danych osobowych, PESEL, NIP, telefon kontaktowy, adres e-mail wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”

 2. kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie

 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe)


Kandydaci na rachmistrzów będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. Posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Rachmistrzem może zostać osoba, która uzyska pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie oraz złoży pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Z rachmistrzami podpisane zostaną umowy zlecenia przez Dyrektora Urzędu Statystycznego.


Szkolenia dla rachmistrzów odbędą się w trzydniowym szkoleniu w styczniu lub lutym 2011r.

Rachmistrzowie będą wykonywali prace spisowe w okresie 1-17 marca 2011r. ( obchód przedspisowy) oraz 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r. ( NSP 2011).

Ponadto w okresie 15-16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych.


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem i z adnotacją:

NABÓR NA RACHMISTRZÓW”

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 ( pokój nr 13) w terminie do 15 grudnia 2010r. do godz.12.00.


Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 38 26 418


Gminny Komisarz Spisowy

Burmistrz Koronowa    

Stanisław Gliszczyński  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (7 grudnia 2010)
Opublikował: Mariusz Stanek (7 grudnia 2010, 13:21:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Mariusz Stanek (7 grudnia 2010, 14:07:16)
Zmieniono: Formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4068