Nabór na wolne stanowisko Mistrz ekipy remontowo-budowlanej w ZGKiM w Koronowie

ZGKiM w Koronowie z siedzibą w Koronowie Al. Wolności 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko :
- Mistrz ekipy remontowo-budowlanej - 1 etat

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
- dobra komunikatywność i dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunkowe budowlane
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność obsługi komputera
- umiejętność kosztorysowania
- mile widziane uprawnienia budowlane

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole i kierowania brygadą budowlaną
- odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, komunikatywność
- znajomość przepisów prawa budowlanego
- umiejętność rozliczania czasu pracy i materiałów
- znajomość Prawa Zamówień Publicznych
- odporność na stres

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny i CV
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności; kopie świadectw pracy
- referencje o ile kandydat takowe posiada
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie:
- organizacja pracy brygady remontowo – budowlanej
- dokonywanie przeglądów substancji mieszkaniowej
- planowanie i zaopatrzenie oraz rozliczenie materiałowe
- prowadzenie ewidencji czasu pracy
- rozliczenie kosztorysowo-materiałowe
- wykonywanie innych czynności niewymienionych wyżej zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko Mistrz ekipy remontowej„ należy składać osobiście w siedzibie ZGKiM w Koronowie
Al. Wolności 4 pokój Nr. 9 lub pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al.Wolności 4 86-010 Koronowo w terminie do dnia 10.11.2008r. do godz. 12:00

Informacje dodatkowe:
Telefon kontaktowy (052) 38 22 562 lub (052) 38 22 216
Osoba wyznaczona do kontaktu Mariola Gajewska
-Lista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu , zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.
-Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
-Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

Dyrektor ZGKiM
inż Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Mariola Gajewska (9 października 2008)
Opublikował: Angelika Gordon (9 października 2008, 10:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535