Rozstrzygnięcie naboru na stanowiska pracy w ZGKiM w Koronowie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowiska pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie wymienione w ogłoszeniu o naborze z dnia 27 lutego 2008r.


Specjalista d/s Zamówień Publicznych i rozliczeń materiałowo-finansowych w sekcji remontowo-budowlanej - 1 etat.


Komisja rekrutacyjna informuje, że w dniu 7 marca 2008r. po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez kandydatów na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani:
Angelika Gordon - zamieszkała w Koronowie

Mistrz ekipy remontowej - 1 etat.

Komisja rekrutacyjna informuje, że w dniu 7 marca 2008r. stwierdziła brak złożonych ofert na w/w stanowisko.

Dziękujemy za zainteresowanie

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
inż. Ryszard Chrzanowski

metryczka


Wytworzył: Maciej Szlagowski (12 marca 2008)
Opublikował: Maciej Szlagowski (12 marca 2008, 13:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4113