Nabór na stanowiska ogłoszony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie w dniu 27 lutego 2008r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowiska:

1. Mistrz ekipy remontowej - 1 etat

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • dobra komunikatywność i dyspozycyjność.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – kierunkowe budowlane,
 • prawo jazdy Kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • mile widziane uprawnienia budowlane.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole i kierowania brygadą budowlaną,
 • odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, komunikatywność,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego,
 • umiejętność rozliczania czasu pracy i materiałów.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności, kopie świadectw pracy,
 • referencje o ile kandydat takowe posiada,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ).

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie:
 • organizacja pracy brygady remontowo – budowlanej,
 • dokonywanie przeglądów substancji mieszkaniowej,
 • planowanie i zaopatrzenie oraz rozliczenie materiałowe,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • rozliczenie kosztorysowo - materiałowe.

2. Specjalista do spraw Zamówień Publicznych i rozliczeń materiałowo-finansowych w sekcji remontowo-budowlanej - 1 etat

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – mile widziane kierunkowe budowlane,
 • staż pracy minimum pół roku w komórce przeprowadzającej procedury zamówień publicznych ( potwierdzone treścią zakresu czynności lub innym dokumentem ),
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • umiejętność fakturowania i rozliczania materiałów,

Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji : MS Word, MS Excel, poczty elektronicznej i Internetu,
 • mile widziane zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający szkolenia, kursy w zakresie Zamówień Publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • referencje jeżeli kandydat takowe posiada,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeważanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz. 883).

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • udzielania informacji w zakresie postępowań przez siebie prowadzonych,
 • ogłaszanie prowadzonych postępowań zamówień publicznych w Internecie zgodnie z przyjętymi zasadami zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych na portalu UZP i własnej stronie internetowej,
 • prowadzenie dokumentacji Zamówień Publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zarządzeniami wewnętrznymi Zakładu,
 • rozliczanie kosztorysowo-materiałowe oraz fakturowanie w sekcji remontowo-budowlanej.

3. Specjalista do spraw Zamówień Publicznych – 1/2 etatu


Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe – mile widziane kierunkowe budowlane,
 • staż pracy minimum pół roku w komórce przeprowadzającej procedury zamówień publicznych ( potwierdzone treścią zakresu czynności lub innym dokumentem ),
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji : MS Word, MS Excel, poczty elektronicznej i Internetu,
 • mile widziane zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający szkolenia, kursy w zakresie Zamówień Publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny i CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • referencje o ile takowe kandydat posiada,
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należało:
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • udzielania informacji Wykonawcą w zakresie postępowań przez siebie prowadzonych,
 • ogłaszanie prowadzonych postępowań zamówień publicznych w Internecie zgodnie z przyjętymi zasadami zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach publicznych na portalu UZP i własnej stronie internetowej,
 • prowadzenie dokumentacji Zamówień Publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zarządzeniami wewnętrznymi Zakładu,


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem
„Oferta- nabór na stanowisko ( podać nazwę stanowiska )”
do dnia 7 marca 2008r do godziny 10:00
w siedzibie Zakładu - pokój nr 9 lub pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
ul. Aleje Wolności 4,
86-010 Koronowo

Do udzielania informacji upoważniona jest pani Mariola Gajewska,
tel.: 0 52 38 22 562 wew. 40

Otwarcie ofert nastąpi 7 marca 2008r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu.
O wynikach naboru Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie pocztą.

Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie

inż. Ryszard Chrzanowski

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Maciej Szlagowski (27 lutego 2008)
Opublikował: Maciej Szlagowski (27 lutego 2008, 15:58:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2826