Nabór na stanowiska pracy do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie - miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Koronowie

ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

  - monter wod-kan na oczyszczalni ścieków w Koronowie


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie zawodowe lub średnie

- obywatelstwo polskie

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w

stanowisku


Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie zawodowe lub średnie o specjalności monter wod- kan

- prawo jazdy Kat. B


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- systematyczność, odpowiedzialność, sumienność

  dyspozycyjność możliwość pracy zmianowej oraz w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania skutków awarii


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i C.V

- kwestionariusz osobowy ( pobierz strona www.bip.koronowo.pl- zakładka Nabór na stanowiska )

- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i

i umiejętności; kopie świadectw pracy

- referencje o ile kandydat takowe posiada

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ).


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

- prace naprawczo-konserwacyjne , modernizacyjne oraz przy budowie sieci wod -kan na terenie miasta i gminy Koronowo.


Termin i miejsce składania dokumentów:


- dokumenty przyjmowane są do dnia 15.02.2008r

- osobiście w ZGKiM Koronowo Al. Wolności 4

pokój Nr. 9 (sekretariat)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.

- pocztą na adres ZGKiM

86-010 Koronowo Al. Wolności 4

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.


Dodatkowych informacji udziela Mariola Gajewska tel. 052 38 22 562

Dyrektor Zakładu

Ryszard Chrzanowski


Załączniki do pobrania:


ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko :

  -maszynista maszyn na Oczyszczalni Ścieków w Koronowie

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie zawodowe lub średnie

 • obywatelstwo polskie

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku


Wymagania kwalifikacyjne :

 • wykształcenie zawodowe lub średnie mechaniczne lub elektryczne

 • mile widziane uprawnienia energetyczne do 1,5 KV

 • prawo jazdy kat B


Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole

 • systematyczność , odpowiedzialność , sumienność

 • znajomość przepisów prawa energetycznego

 • dyspozycyjność ( praca zmianowa ) w ruchu ciągłym

 • umiejętności remontowo-naprawcze

 • znajomość technologii pracy OŚ


Wymagane dokumenty :

 • list motywacyjny i CV

 • kwestionariusz osobowy ( pobierz strona www.bip.koronowo.pl.- zakładka Nabór na stanowiska )

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności kopie świadectw pracy

 • referencje o ile kandydat takowe posiada

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U.Nr. 133 poz. 883)


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie :

 • obsługa i dozór pracy maszyn i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków

 • współudział w pracach remontowo-konserwacyjnych , przeglądowych urządzeń Oczyszczalni Ścieków.


Termin i miejsce składania dokumentów:


- dokumenty przyjmowane są do dnia 15.02.2008r

- osobiście w ZGKiM Koronowo Al. Wolności 4

pokój Nr. 9 (sekretariat)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.

- pocztą na adres ZGKiM

86-010 Koronowo Al. Wolności 4

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.


Dodatkowych informacji udziela Mariola Gajewska tel. 052 38 22 562


Dyrektor Zakładu

Ryszard Chrzanowski


Załączniki do pobrania:
metryczka


Wytworzył: Maciej Szlagowski (23 stycznia 2008)
Opublikował: Maciej Szlagowski (23 stycznia 2008, 10:01:37)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (23 stycznia 2008, 10:35:58)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9374