Wyniku naboru na stanowisko zastępcy Kierownika MGOPS

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Zastępcy Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w dniu 21 listopada 2007 r. po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez kandydatów na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji (czyli do rozmowy kwalifikacyjnej) zakwalifikowała się:

1. Renata Musiał zam. Koronowo

W/w osoba została poinformowana o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Aleksandra Ristau – przewodniczący komisji
Małgorzata Baranowska – sekretarz
Danuta Lubińska – członek komisji

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (21 listopada 2007)
Opublikował: Paweł Święcichowski (21 listopada 2007, 14:36:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679