Informacja o wynikach naboru nr 2/07 w MGOPS Koronowo

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, zgodnie z ogłoszeniem o naborze NR 2/07 z dnia 21.08.2007 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, zatrudniono:

Beata Golańska - zam. Koronowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Golańska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik, Odbyła praktykę w placówkach pomocy społecznej i posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny. W związku z tym zakwalifikowała się do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska, które kandydat miałby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomości ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Beata Golańska uzyskała najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie uznano, że posiada wiedzę do pracy na wskazanym stanowisku, a także posiada bardziej rozległą wiedzę dotycząca zagadnień wchodzących w zakres przyszłych zadań w stosunku do pozostałych kandydatów.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (1 października 2007)
Opublikował: Paweł Święcichowski (1 października 2007, 14:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3924