Nabór na stanowisko

ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko :

    - mistrz ekipy remontowej


Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieni na w/w stanowisku

- dobra komunikatywność i dyspozycyjność


Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie średnie lub wyższe – kierunkowe budowlane

- prawo jazdy Kat. B

- umiejętność obsługi komputera

- umiejętność kosztorysowania

- mile widziane uprawnienia budowlane


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole i kierowania brygadą budowlaną

- odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, komunikatywność

- znajomość przepisów prawa budowlanego

    - umiejętność rozliczania czasu pracy i materiałów

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i C.V.

- kwestionariusz osobowy (pobierz strona www.bip.koronowo.pl - zakładka Nabór na stanowiska )

- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i

i umiejętności; kopie świadectw pracy

- referencje o ile kandydat takowe posiada

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ).


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie:

- organizacja pracy brygady remontowo – budowlanej

- dokonywanie przeglądów substancji mieszkaniowej

- planowanie i zaopatrzenie oraz rozliczenie materiałowe

- prowadzenie ewidencji czasu pracy

- rozliczenie kosztorysowo - materiałowe


ZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    - maszynista maszyn na oczyszczalni ścieków w Koronowie


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie zawodowe lub średnie

- obywatelstwo polskie

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w

stanowisku


Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie zawodowe lub średnie mechaniczne lub

elektryczne

- mile widziane uprawnienie energetyczne do 1,5KV,

prawo jazdy Kat. B


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- systematyczność, odpowiedzialność, sumienność

- znajomość przepisów prawa energetycznego

- dyspozycyjność ( praca zmianowa ) w ruchu ciągłym

- umiejętności remontowo – naprawcze


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i C.V

- kwestionariusz osobowy (pobierz strona www.bip.koronowo.pl - zakładka Nabór na stanowiska )

- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i

i umiejętności; kopie świadectw pracy

- referencje o ile kandydat takowe posiada

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ).


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

- obsługa i dozór pracy maszyn i urządzeń na oczyszczalni ścieków

- współudział w pracach remontowo – konserwacyjnych, przeglądowych

urządzeń oczyszczalni ściekówZGKiM w Koronowie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

    - dyspozytor oczyszczalni ścieków


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie

- obywatelstwo polskie

- posiadanie zdolności do czynności prawnych

- posiadanie stanu zdrowia, pozwalającego na zatrudnienie na w/w

stanowisku


Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie średnie, najchętniej kierunkowe z zakresu

wod. - kan, ochrona środowiska lub pokrewne

- umiejętność obsługi komputera, faxu, telefonu


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole

- terminowość, samodzielność, systematyczność,

komunikatywność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i C.V

- kwestionariusz osobowy (pobierz strona www.bip.koronowo.pl - zakładka Nabór na stanowiska )

- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje i

i umiejętności; kopie świadectw pracy

- referencje o ile kandydat takowe posiada

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r

o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr. 133 poz. 883 ).


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

- praca zmianowa w ruchu ciągłym

- przyjmowanie zgłoszeń awarii wod. - kan

- prowadzenie działań koordynacyjnych oczyszczalni ścieków z

brygada wod. - kan

- uruchamianie brygad naprawczych w przypadku wystąpienia awarii

- prowadzenie prac kontrolnych urządzeń pomiarowych

- prowadzenie ewidencji prac działu wod. - kan


Termin i miejsce składania dokumentów:


- dokumenty przyjmowane są do dnia 31.08.2007r.

- osobiście w ZGKiM Koronowo Al. Wolności 4

pokój Nr. 9 (sekretariat)

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.

- pocztą na adres ZGKiM

86-010 Koronowo Al. Wolności 4

z dopiskiem „ Nabór na stanowisko...”.


Dodatkowych informacji udziela Mariola Gajewska tel. 052 38 22 562


UWAGA: lista kandydatów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne

oraz informacje o wynikach naboru będzie umieszczona na

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń

ZGKiM w siedzibie Zakładu w Koronowie Al. Wolności 4Dyrektor Zakładu

Ryszard Chrzanowski


Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Maciej Szlagowski (9 sierpnia 2007)
Opublikował: Maciej Szlagowski (9 sierpnia 2007, 13:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5938