Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego w MGOPS w Koronowie

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, zgodnie z ogłoszeniem o naborze NR 1/07 z dnia 16.04.2007 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została zatrudniona:

Pani Aleksandra Bela zam. Koronowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra Bela spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ukończyła studia wyższe w zakresie pracy socjalnej, odbyła praktykę w placówkach pomocy społecznej i posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny. W związku z tym zakwalifikowała się do kolejnego etapu rekrutacji tj. do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy oceniano predyspozycje i umiejętności kandydata umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska, które kandydat miałby objąć w wyniku zatrudnienia, a także znajomości ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Aleksandra Bela uzyskała najwyższą liczbę punktów. Na tej podstawie uznano, że posiada wiedzę do pracy na wskazanym stanowisku, a także posiada bardziej rozległą wiedzę dotycząca zagadnień wchodzących w zakres przyszłych zadań w stosunku do pozostałych kandydatów.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Karwat (19 czerwca 2007)
Opublikował: Paweł Święcichowski (20 czerwca 2007, 08:04:46)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (20 czerwca 2007, 08:45:31)
Zmieniono: poprawiono błąd

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3216