Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.103.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji, która dokona oceny ofert i przedstawi propozycję najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania pn. "Utwardzenie, karczowanie, prace porządkowe i ogrodzenie terenu działki położonej w miejscowości Morzewiec (dz. nr ew. 37)"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (19 lipca 2018)
Opublikował: Aneta Babińska (23 lipca 2018, 12:36:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189