Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (20 lutego 2017)
Opublikował: Karolina Wyszynska (20 lutego 2017, 09:25:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268