Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu "Przy torach" położonego w Koronowie, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Przy torach" położonego w Koronowie, gmina Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (13 lutego 2017)
Opublikował: Karolina Wyszynska (13 lutego 2017, 08:20:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303