Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla terenu "Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (12 grudnia 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (12 grudnia 2016, 11:30:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272