Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 7 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (11 października 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (11 października 2016, 08:41:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146