Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 21 stycznia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (25 stycznia 2016)
Opublikował: Karolina Wyszynska (25 stycznia 2016, 09:57:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (20 maja 2016, 10:24:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334