Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (24 sierpnia 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (24 sierpnia 2015, 14:29:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (20 maja 2016, 10:21:19)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 465