Obwieszczenie Burmistrza Koronowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenu "Przy Kanale" położonego w Koronowie (art. 39 uuioś...)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORONOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  "Przy Kanale" położonego w Koronowie (w myśl art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

metryczka


Wytworzył: Karolina Wyszyńska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Karolina Wyszynska (30 kwietnia 2015, 09:52:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (20 maja 2016, 09:17:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365