Obwieszczenie Burmistrza Koronowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą II"" dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (8 października 2018)
Opublikował: Eliza Wilgosiewicz (8 października 2018, 07:38:08)
Podmiot udostępniający: IPP

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396