2016

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2016

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-ców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2016.

Oświadczenia majątkowe Burmistrza Koronowa, z-ców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, za rok 2016.Oświadczenie [...]

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Koronowie za 2016 rok

Bociek Halina Maria - Holka Krzysztof Bartłomiej -  Małaczyński Waldemar - Sienkiewicz Waldemar Ireneusz - Szymańska Ewa Jadwiga - [...]

Oświadczenia majątkowe złożone w związku zakończeniem pełnienia funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe złożone w związku zakończeniem pełnienia funkcji, nakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych. [...]

metryczka