Karta usług Nr 89 - NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

OPIS USŁUGI - Wniosek o nadanie medalu przedkłada się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych

CZAS REALIZACJI - do miesiąca od daty otrzymania medali z Kancelarii Prezydenta RP

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek
  • dowody osobiste małżonków oraz osoby zgłaszającej ( do wglądu)
  • odpis aktu małżeństwa (z urzędu)
OPŁATY - brak

TRYB ODWOŁAWCZY – nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2020r., poz.138).
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego
    trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz. U. z 2004r. Nr 277, poz. 2743 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 11:35:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (3 lipca 2020, 09:10:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329