Karta usług Nr 88 - WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE IMIENIA I NAZWISKA

OPIS USŁUGI – postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych

CZAS REALIZACJI – niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o zmianę imienia/ zmianę pisowni imienia/ zmianę nazwiska/ zmianę pisowni nazwiska
  • dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
  • odpis aktu stanu cywilnego /urodzenia i małżeństwa/ osób, których decyzja dotyczy oraz osób, na które decyzja się rozciąga /małoletnie dzieci/.
OPŁATY – opłata skarbowa 37,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 707).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 256 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA
– Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 11:30:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (3 lipca 2020, 08:59:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1138