Karta usług Nr 86 - WYDANIE ODPISÓW ZUPEŁNYCH, ODPISÓW SKRÓCONYCH, WIELOJĘZYCZNYCH

OPIS USŁUGI – odpisy aktów wydaje się z rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwu, małżonków lub przedstawiciela ustawowego, opiekunowi. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny , sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i interesem społecznym oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
– osób fizycznych i prawnych

CZAS REALIZACJI - bez zbędnej zwłoki, jeżeli akt znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w ciągu 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie dokumentu
  • dowód osobisty (do wglądu)
OPŁATY
  • odpis zupełny – 33,oo zł.
  • odpis skrócony i wielojęzyczny – 22,oo zł.
  • wykaz zwolnień z opłaty skarbowej w ustawie z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego
    ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 463 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego,                 ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax.+48  52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:37:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (3 lipca 2020, 08:44:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2618