Karta usług Nr 84 - PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA

OPIS USŁUGI - to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Z przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa sporządzany jest protokół podpisywany przez rodziców dziecka i kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

KOGO DOTYCZY USŁUGA
– osób fizycznych

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek w formie protokołu wypełniony w Urzędzie Stanu Cywilnego albo przed konsulem
  • dowody osobiste rodziców
  • odpis aktu urodzenia dziecka (z urzędu)
  • zaświadczenie o ciąży do uznania dziecka poczętego , lecz nienarodzonego
OPŁATY - zwolnienie z opłaty skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY
- kierownik USC albo konsul, który odmówił przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa w terminie 7 dni od dnia odmowy powiadomienia pisemnie o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2086 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Uznanie dotyczy dziecka:
  • poczętego, lecz nienarodzonego
  • urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia
  • urodzonego, dla którego sporządzono aktu urodzenia
  • zmarłego

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (21 stycznia 2016, 10:26:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (2 lipca 2020, 14:44:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1189