Karta usług Nr 79 - ZAWIADOMIENIE O ORGANIZOWANIU IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ

OPIS USŁUGI - Usługa umożliwia złożenie do Burmistrza Koronowa „Zawiadomienia o planowanym organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej”.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  
 
CZAS REALIZACJI - Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
Burmistrz Koronowa wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu  lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zawiadomienie o imprezie zgodne z art. 34 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powinno być złożone do Urzędu Miejskiego w Koronowie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia (art. 34 ust. 5).
2. Burmistrz Koronowa może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 3 ustawy.
 
OPŁATY - Nie pobiera się.
 
TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni.
 
PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 862).
 
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Ogrodowa 59. Zawiadomienie należy złożyć w Biurze Podawczym, Plac Zwycięstwa 1, 86 – 010 Koronowo, pokój nr 1 lub wysłać pocztą.
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401
                                                                                                 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
1. Organizator imprezy artystycznej lub rozrywkowej zawiadamia Burmistrza Koronowa o zamiarze jej zorganizowania i przeprowadzenia pod warunkiem, że impreza nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2139 z późn. zm.).
2. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
3. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia Burmistrza Koronowa.
4. Zawiadomienie organu o planowanej imprezie nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą terenu, na którym ma odbyć się impreza.

FORMULARZE DO POBRANIA


Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 15:11:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (13 czerwca 2017, 14:26:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 559

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij