Karta usług Nr 77 - WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

OPIS USŁUGI – Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie wniosku
o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

KOGO DOTYCZY USŁUGA  - Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.

CZAS REALIZACJI- Do 1 miesiąca, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego termin przedłuża się o kolejny miesiąc.

WYMAGANE DOKUMENTY
-  Wniosek strony o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych.
                                                                      
OPŁATY – Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 930 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, budynek przy ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, Wydział Spraw Obywatelskich, pokój 9.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: + 48 52 3826 484, fax: + 48 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA  – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE


Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się po:
1)    Przedłożeniu przez świadczeniobiorcę dokumentów potwierdzających:
a)    Posiadanie obywatelstwa polskiego, lub status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP, które są w ciąży, porodu lub połogu,
b)    Zamieszkiwanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2)    Przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
3)   Stwierdzenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 930 ze zm.)
a)    kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł,
b)    kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł,
4)    Stwierdzeniu braku dysproporcji pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu
a sytuacją majątkową osoby bądź rodziny (zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy społecznej).

Prawo do świadczeń przysługuje na podstawie wydanej decyzji przez okres 90 dni:
1)    Od dnia złożenia wniosku przez osobę nieubezpieczoną,
2)    Od dnia udzielenia świadczenia po złożeniu wniosku przez świadczeniodawcę (np. szpital, NFZ) w przypadku stanu nagłego, niezwłocznie po udzieleniu świadczenia,
- chyba, że w tym okresie osoba nieubezpieczona zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym przez inny organ.


Wytworzył: Anna Maj (10 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 15:01:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (21 marca 2017, 15:31:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij