Karta usług Nr 66 - ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANYCH ZA AGRESYWNĄ

OPIS USŁUGI - Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osoby fizyczne i prawne chcące utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną, lub prowadzić hodowlę psów raz uznawanych za agresywne.

CZAS REALIZACJI - Do 30 dni od dnia złożenia wniosku - w formie decyzji administracyjnej. Decyzja zostaje przesłana wnioskodawcy za pośrednictwem poczty (doręczenie decyzji za potwierdzeniem odbioru)

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
OPŁATY - Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 82,00 zł

TRYB ODWOŁAWCZY - Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 3

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. 52 382 64 23, fax 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
 1. amerykański pit bull terrier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolian karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski
 FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Michalina Szymańska (9 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 11:15:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (12 kwietnia 2017, 15:16:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 724