WYCOFANA Karta usług Nr 65 - POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO

INFORMACJA
W związku ze zmianą brzmienia art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.  U.  z  2018  r. poz. 1405 ze zm.), polegająca na tym, że to prowadzący gospodarstwo pisemnie oświadcza osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za  składanie fałszywego oświadczenia, burmistrz nie jest uprawniony do poświadczania przedmiotowego oświadczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Dąbrowska (15 stycznia 2018)
Opublikował: Anna Jóźwik (20 stycznia 2016, 11:00:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (16 lipca 2019, 12:26:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8248