Karta usług Nr 58 - PRZYZNANIE REKOMPENSATY ŻOŁNIERZOM REZERWY Z TYTUŁU ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

OPIS USŁUGI - Złożenie wniosku umożliwia przyznanie rekompensaty żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Dotyczy żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy.

CZAS REALIZACJI - Do 7 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego  świadczenia rekompensującego żołnierzom 
  z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.
 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia (żołdu).
 3. Zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy zawierające wysokość otrzymanego wynagrodzenia 
  z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielone przez 21 dni, wydane przez pracodawcę, stwierdzające, że zostało obliczone zgodnie
  z Dz.U. z 2015r., poz. 1520,  a także informację o udzieleniu urlopu bezpłatnego i nie wypłaceniu za ten okres wynagrodzenia.
  Alternatywnie:

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego określające kwotę dziennego utraconego     dochodu  uwzględniającego wysokość dochodu  uzyskanego przez żołnierza  z prowadzonej  działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 dni, 
  -zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Koronowa.
OPŁATY - Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 827)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1520).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Spraw Obywatelskich
i Komunalnych, stanowisko ds. Wojskowych, Obywatelskich i Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr.18.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 1. Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
 2. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
 3. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 4. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Koronowa na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 6. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Załącznik:
Wniosek o przyznanie rekompensaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzowi rezerwy lub osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:46:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Maćkowiak (8 marca 2016, 16:00:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij