Karta usług Nr 57 - POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM UZNANYM ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY I ŻOŁNIERZOM UZNANYM ZA SAMOTNYCH W OKRESIE ODBYWANIA PRZEZ NICH CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

OPIS USŁUGI - Złożenie wniosku umożliwia  pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek.

CZAS REALIZACJI - Do 30 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
I. W przypadku żołnierza samotnego:
 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
 3. Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego,
 4. 4.Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
 5. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany do pełnienia (odbycia) służby.
 6. Oświadczenie żołnierza zawierające informację o nieoddaniu lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania , w najem lub w podnajem.
 7. Oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal(dom) mieszkalny.
II. W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
 1. Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.
 2. Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).
 3. Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej oraz podające okres na jaki żołnierz został  powołany do pełnienia (odbycia) służby.
 4. Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 5. Wydruk z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny adres administratora wraz z kontem bankowym.
 6. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza zawierające informację o  nieoddaniu lokalu mieszkalnego  do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem.
OPŁATY - Zwolnione z opłaty skarbowej – art.2 ust.1 pkt1 lit e ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 Nr 225 poz. 1635, tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607).

TRYB ODWOŁAWCZY - Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
 • Art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym  powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz  członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015r., poz. 1503)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Spraw Obywatelskich
i Komunalnych, stanowisko  ds. Wojskowych, Obywatelskich i Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 18.

NUMER TELEFONU I FAXU - tel. 52 38 26 474, fax 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
1. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu,
  z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2. Decyzję o pokrywaniu należności mieszkaniowych wydaje Burmistrz Koronowa właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.
3. Należności mieszkaniowe wypłacane są od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.
4. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywającym czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na  nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Włodzimierz Gajewski (11 stycznia 2016)
Opublikował: Anna Jóźwik (19 stycznia 2016, 15:36:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Jóźwik (8 marca 2016, 16:09:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 434

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij