Karta usług Nr 50 - NADANIE NUMERU PESEL

OPIS USŁUGI - Nadanie numery PESEL

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI
- Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY
 1. przy zameldowaniu
- formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego"
- dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców - paszport oraz jeden z dokumentów: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) np. akt notarialny,
umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
2. złożenie wniosku o wydanie
3. dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
(przez złożenie wniosku)
- wniosek o nadanie numeru PESEL
- wskazanie podstawy prawnej, która zobowiązuje
PESEL
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa
- dowód osobisty lub paszport
- zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych)
  OPŁATY - brak

  TRYB ODWOŁAWCZY
  - Nie przysługuje.

  PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie  nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017. poz. 1464 ze zm.)
  MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

  NUMER TELEFONU I FAXU: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

  ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
  - www.bip.koronowo.pl

  DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

  INFORMACJE DODATKOWE
  Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
  Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie przy wykonaniu obowiązku
  meldunkowego, a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji
  w Urzędzie Stanu Cywilnego, obywatelom polskim na terytorium RP oraz poza granicami RP
  w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości. Numer PESEL może być również
  nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych
  przepisów (na ich wniosek). Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru
  PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  a w przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy.
  W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla
  dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

  Osoba składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane
  we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego organu gminy. We wniosku
  o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika
  obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot (np. bank, ZUS)
  wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego
  wynika obowiązek posiadania tego numeru.

  FORMULARZE DO POBRANIA  Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
  Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 13:24:52)
  Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

  Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (19 czerwca 2018, 14:43:02)
  Zmieniono: Aktualizacja

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 757

  wersja do zapisu wersja do druku

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

  Zamknij