Karta usług Nr 47 - ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii przebywający na terenie RP oraz członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem w/w państw jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
Formularz: „Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały”:
Do wglądu:
         1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
 • karta pobytu (wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy
  w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany) lub,
 • zezwolenie na pobyt stały lub,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub,
 • decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

  2. Obywatel państwa członkowskiego UE:
 • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
  i obywatelstwo,
 • Ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie
  o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE):

 • Ważny dokument podróży,
 • Ważna karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt
  w lokalu osobie meldującej się.

Formularz ”Zgłoszenie pobytu czasowego”:
Do wglądu:
          1. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
 • Wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub,
 • Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub,
 • Karta pobytu lub,
 • Zezwolenie na pobyt czasowy lub,
 • Zezwolenie na pobyt stały lub,
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub,
 • Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenia w RP ochrony uzupełniającej, zgodny ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
          2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:
 • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
  i obywatelstwo,
 • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).
          3. Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący
          obywatelem państwa członkowskiego UE):

 • Ważny dokument podróży,
 • Ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.
          4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w
          lokalu osobie meldującej się.


OPŁATY  - 17 zł.  - na wniosek o zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2016 r., poz. 1827 t.j.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich -  Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP
- www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.
 • Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:46:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (13 kwietnia 2017, 13:12:17)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 976

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij