Karta usług Nr 46 - ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

OPIS USŁUGI - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

KOGO DOTYCZY USŁUGA
- Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI - Niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”

Do wglądu:
  1. Dowód osobisty lub paszport.
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna) – przedstawia właściciel lub inny podmiot nim dysponujący potwierdzając równocześnie pobyt w lokalu osoby meldującej się.
OPŁATY
Nie pobiera się – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Opłata 17 zł – zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (na wniosek)
Opłaty można dokonać:
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
- na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 t.j.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 t.j.),
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., 570 ze zm. ).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU
: tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Osoba meldująca się powinna uzyskać na wypełnionym i podpisanym formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna).

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (ePUAP). Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan). Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela (lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu) potwierdzające pobyt osoby meldującej się w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r. poz. 570 ze zm.).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
1. Uzgodnienia:
w przypadku mieszkań:
komunalnych – na formularzu meldunkowym pieczątka Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
spółdzielczych – na formularzu meldunkowym pieczątka Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie.


FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Aleksandra Tłuścik (12 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:35:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (19 czerwca 2018, 14:46:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4698

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij