Karta usług Nr 45 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI NA WNIOSEK ZAINTERESOWANEJ OSOBY

OPIS USŁUGI - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności ns wniosek zainteresowanej osoby: poświadczenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, informacja o braku osób zameldowanych pod adresem.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Zainteresowanego

CZAS REALIZACJI  - Niezwłocznie (nie dłużej niż do 7 dni)

WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek (wzór w załączeniu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za zaświadczenie (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej),
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł
- w kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. 9
- na konto: Gmina Koronowo 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

TRYB ODWOŁAWCZY - Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 t.j.)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r., poz. 119.1)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2018 r., poz. 1044 t.j.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA  - Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok. nr 21, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -  Stanowisko ds. Ewidencji Ludności

NUMER TELEFONU I FAXU : tel. 52 3826 466,  fax: 52 3826 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP  - www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA  - Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Marzena Tomaszewska-Rybka (13 lutego 2018)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 12:26:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (19 czerwca 2018, 14:37:51)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 955

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij