Karta usług Nr 43 - ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO

OPIS USŁUGI – małżeństwo zawarte w obecności duchownego podlega prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo występują do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego . Przedstawiają dokument tożsamości oraz składają dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego. Na podstawie zapewnienia wydaję się zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie 6 miesięcy.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - nupturienci

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie

WYMAGANE DOKUMENTY
  • dokument potwierdzający tożsamość
  • pisemne zapewnienia , że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa
  • akt urodzenia (z urzędu)
  • w przypadku osoby, która poprzednio pozostawała w związku małżeńskim dokument potwierdzający jego ustanie lub unieważnienie, albo nieistnienia małżeństwa
OPŁATY – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - wniosek do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

PODSTAWA PRAWNA    
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, , 86-010 Koronowo, pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
 
Opłat można dokonać:

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 11:14:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 13:09:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1094