Karta usług Nr 42 - UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje na wniosek lub z urzędu, jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Istnieje możliwość uzupełnienia danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osoby , której akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, osoby mającej w tym interes prawny , z urzędu lub prokuratora.

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu
  • dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu)
  • materiały archiwalne
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz.463 ze zm.).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1,  86-010 Koronowo,  pok. nr 10.            

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:

- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 10:56:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 13:02:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857