Karta usług Nr 41 - SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - jeżeli akt stanu cywilnego zawiera niezgodności z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego podlega sprostowaniu w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osoby, której akt dotyczy lub przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny, z urzędu prokuratora lub sądu.

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
  • odpis aktu stanu cywilnego, na podstawie którego nastąpi sprostowanie (z urzędu)
  • do wglądu dokument stwierdzający tożsamość
OPŁATY – opłata skarbowa 39,00 zł

TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo,  pok. nr 10

NUMER TELEFONU I FAXU : +48 52 382 6462, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:

-  w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
-  na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
-  na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Tersa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (15 stycznia 2016, 10:43:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 12:49:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 851