Karta usług Nr 40 - PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

OPIS USŁUGI - jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony dokument stanu cywilnego, można żądać przeniesienia tego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego. Z wnioskiem o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju . W formie czynności materialno-technicznej będzie sporządzony polski aktu stanu cywilnego oraz wydany odpis zupełny aktu.

KOGO DOTYCZY USŁUGA – osób fizycznych

CZAS REALIZACJI - niezwłocznie, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu 30 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego
  • odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
OPŁATY - opłata skarbowa: 50,00 zł

TRYB ODWOŁAWCZY - od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 463 ze zm.)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie,  Urząd Stanu Cywilnego, 
ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 10.            
                                             
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 382 64 62, fax. +48 52 382 64 01

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE

Opłat można dokonać:
- w Kasie Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, pok. 9,
- na konto dla płatności krajowych: 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
- na konto dla płatności zagranicznych: PL 58 8144 0005 2001 0000 0521 0001
   kod SWIFT: GBWCPLPP

FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Teresa Polus (13 listopada 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (31 grudnia 2015, 11:03:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (1 lipca 2020, 12:39:59)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069